.

Labolatory tests

  Concrete

  wg. PN-EN 206-1 PN-EN 12350-1

 • Oznaczenie konsystencji metodą Ve-Be **) - wg. PN-EN 12350-3
 • Oznaczenie konsystencji metodą stożka opadowego *) - wg. PN-EN 12350-2
 • Oznaczenie konsystencji metodą stolika rozpływowego *) - wg. PN-EN 12350-5
 • Oznaczenie gęstości- wg. PN-EN 12350-6
 • Oznaczenie zawartości powietrza - wg.PN-EN 12350-7
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie- kostki dostarczone przez zleceniodawcę *)
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie (wykonanie, pielęgnowanie i badanie) -wg. PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie gęstości - wg.PN-EN 12390-7
 • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem -wg. PN-EN 12390-8
 • Oznaczenie mrozoodporności -wg. PN-EN 12390-9

  Aggregates

  wg. PN-EN 12620; PN-EN 13139; PN 13055; PN-EN 13242

 • Skrócony opis pantograficzny zgodnie - wg.PN-EN 932-3:1999
 • Oznaczanie wody przez suszenie w suszarce z wentylacją- wg.PN-EN 1097-5:2001
 • Skład ziarnowy, % zgodnie - wg.PN-EN 933-1:2000
  + pylaste na sucho
  + pylaste na mokro (sita fi 300 mm, h = 50 mm)
 • Wskaźnik płaskości Cały zestaw normowy sit- wg.PN-EN 933-3:2000
 • Wskaźnik kształtu (suwmiarka Schultza)- wg.PN-EN 933-4:2000
 • Ilość ziaren powstałych w wyniku przekruszenia-wg.PN-EN 933-5:2000
 • Wskaźnik przepływu - wg.PN-EN 933-6:2000
 • Zawartość muszli - wg.PN-EN 933-7:2000
 • Wskaźnik piaskowy. SE- wg.PN-EN 933-8:2000
 • Błękit metylenowy. MBF- wg.PN-EN 933-9:2000
 • Gęstość w stanie luźnym dz, dt,- wg.PN-EN 1097-3:2000
 • Gęstość ziaren, Mg/m3 , jamistość v, ρa, ρrd, ρssd Nasiąkliwość, WA24 %- wg.PN-EN 1097-6:2002
 • Mrozoodporność-10 cykli (woda + roztwór 2%NaCl) -wg. PN-EN 1367-1:2001
 • Mrozoodporność 10 cykli w siarczanie magnezu (wszystkie frakcje)PN-EN 1367-2:2000
 • Odporność na rozdrabnianie LA-wg. PN-EN 1097-2
 • Zawartość chlorków, % Metoda Wolharda lub Mohra-wg. PN-EN 1744-1:2000
 • Zawartość siarki, %-wg. PN-EN 1744-1:2000
 • Siarczany rozpuszczalne w kwasie, AS %-wg. PN-EN 1744-1:2000
 • Składniki wpływające na wiązanie i twardnienie betonu- zwiększenie czasu wiązania, ·min. względna wytrzymałość na ściskanie, S -wg. PN-EN 1744-1:2000
 • Zanieczyszczenia organiczne, humus-wg. PN-EN 1744-1:2000
 • Rozpuszczalność w wodzie-wg. PN-EN 1744-1:2000
 • Straty prażenia-wg. PN-EN 1744-1:2000

  Elements of wall

  wg. PN-EN 771-3

 • Określanie wytrzymałości na ściskanie.-wg. PN-EN 772-1
 • Określanie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym. -wg. PN-EN 772-13
 • Określanie absorpcji wody elementów murowych.-wg. PN-EN 772-11
 • Określanie zmian liniowych elementów murowych pod wpływem wilgoci.-wg. PN-EN 772-14
 • Mrozoodporność (F10 lub F25)-wg. PN-B-19306:2004.
 • Określanie wymiarów.-wg. PN-EN 772-16
 • Oznaczanie płaskości powierzchni.-wg. PN-EN 772-20
 • Określanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.-wg. PN-EN 772-6
 • Określanie procentowego udziału powierzchni drążeń.-wg. PN-EN 772-2

  Mortars

  PN-EN 998-2:2004; PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008

 • Określenie konsystencji świeżej zaprawy -wg. PN-EN 1015-3:2000/A1:2004; PN-EN 1015-3:2000; PN-EN 1015-3:2000
 • Gęstość objętościowa świeżej zaprawy -wg. PN-EN 1015-6:2000; PN-EN 1015-6:2000/A1:2007
 • Określenie czasu zachowania właściwości roboczych -wg. PN-EN 1015-9:2001; PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 p. 6. Metoda A
 • Określenie zawartości powietrza -wg. PN-EN 1015-7: 2000
 • Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie -wg. PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/A1:2005
 • Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy -wg. PN-EN 1015-10: 2001; PN-EN 1015-10: 2001/A1:2007
 • Określenie wytrzymałości na ściskanie -wg. PN-EN 1015-11: 2001; PN-EN 1015-11: 2001/A1:2007
 • Określenie absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym -wg. PN-EN 1015-18:2003
 • Określenie trwałości (odporność na zamrażanie-odmrażanie) -wg. PN-85/B-04500

We also make ther labolatory tests on individual request.

Write to us