Nowa, Beton komórkowy
.

Beton towarowy

Poliplast-1

Kompleksowa domieszka do betonu, upłynniająca, przyspieszająca wiązanie i twardnienie. Do zastosowania w ujemnych temperaturach.

Karta techniczna

Poliplast-2

Kompleksowa domieszka do betonu przyspieszająca twardnienie, upłynniająca.

Karta techniczna

Poliplast-3

Kompleksowa domieszka do betonu, opóźniająca wiązanie, przyspieszająca twardnienie, upłynniająca.

Karta techniczna

Superplast-100

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/ upłynniająca.

Karta techniczna

Superplast-150

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/ upłynniająca/ przyspieszająca twardnienie i wiązanie.

Karta techniczna

Superplast-440

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/ upłynniająca/ opóźniająca wiązanie.

Karta techniczna

Superplast-500

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/ upłynniająca.

Karta techniczna

Ultraplast-100

Superplastyfikator nowej generacji znacznie redukujący ilość wody/ upłynniający/ zwiększający wytrzymałość.

Karta techniczna

Ultraplast-110

Superplastyfikator nowej generacji znacznie redukujący ilość wody/ upłynniający/ zwiększający wytrzymałość.

Karta techniczna

Ultraplast-300

Superplastyfikator nowej generacji znacznie redukujący ilość wody/ upłynniający/ zwiększający wytrzymałość.

Karta techniczna

Ultraplast-310

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/ upłynniająca/ przyspieszająca wiązanie.

Karta techniczna

Ultraplast-700

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/ upłynniająca/ przyspieszająca.

Karta techniczna

Wibroplast

Domieszka uplastyczniająca do elementów wibroprasowanych.

Karta techniczna