Nowa, Beton komórkowy
.

Beton komórkowy

Porplast-1

Domieszka stabilizująca wyrost/upłynniająca, powoduje łagodne odgazowanie masy betonu komórkowego.

Karta techniczna

Porplast-2

Domieszka upłynniająco/uplastyczniająca do betonów komórkowych.

Karta techniczna

Porplast-H

Domieszka upłynniająco/uplastyczniająca do betonów komórkowych.

Karta techniczna

Porplast-NF

Działa jako upłynniacz mieszanki betonu komórkowego. Optymalnie obniżą napięcie powierzchniowe wody, powoduje silne zdyspergowanie składników stałych popiołów i spoiwa wraz ze zwilżeniem ich powierzchni. Dodatkowo aktywuje składniki spoiwa.

Karta techniczna

Sulfomiks-20

Emulgator proszku aluminiowego, stosowany w produkcji betonów komórkowych.

Karta techniczna

Sulfomiks-35

Emulgator proszku aluminiowego, stosowany w produkcji betonów komórkowych.

Karta techniczna